Menu:
Počítadlo

Mé dítě, dívej se...

„Mé dítě, dívej se do mého srdce a pověz mi, co vidíš“…

Vidím  řeku, tiše plyne zářivou krajinou a zpívá si…

Zlehka se vlévá v mělké břehy a kudy protéká vzkvétají růže.

Kdy chci dohlédnou na její konec vidím jen světlo vypadá to, jakoby vyvěrala právě z něho.

„Dívej se dítě a řekni mi co ještě vidíš“…

Vidím jak do té řeky najednou stékají  kapky krve a ona vtéká do místa stesku a slzí, do místa naděje…

Tam, kde se kapky krve dotknou malých  slzí objevuje se radost a pokoj… tam ,kde se krev promění v rudou růži,  každá slza se stane malou perlou a splyne spolu v tom krásném květu..

„Co ještě vidíš“… vidím vodopády , zpívají a jsou plné světla, vidím stromy pod tíhou krásných květů hladí zem… vidím jak bílé květy padají z nebe, ale není to obloha ze které padají je to jakoby lehký závoj světla…

„Dívej se dítě do mého srdce a pověz ,co teď vidíš“…

Vidím kříž je veliký a pokrytý trny… vidím jakoby přes ten kříž byl položený světelný most, jeho klenba vede skrze ten kříž,  jakoby bylo něco v jeho středu a dalo se do něho vstoupit.

Vypadá to, jakoby byla malá dvířka uprostřed kříže a ramena toho kříže vypadají jako ruce, které chtějí dveře otevřít.

„Co ještě vidíš v mém srdci dítě“… vidím propast světla je tajemná kdy se podívám do ní nevidím dna, snad ani žádné nemá. V tichu slyším slova, ale ony sami jsou jen tichem… a přesto šeptají slova, která se vtisknou  do srdce… bojím se trochu  té hloubky, ale zároveň chci skočit do ní a ztratit se tam…splynou s tím světlem…

 

„Dívej se dítě a řekni, co vidíš teď...

vidím malou slzu, která vtéká do světla.

„Tak už se neboj dítě mé, vždyť ta slza to je duše tvá“.

                                                         A.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

---Nezadáno---
Vánoční modlitba

Pane Ježíši Kriste,
který ses narodil v Betlémě,
přijď mezi nás!
Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.
Dej ať se já i my všichni
staneme živoucími osobami,
v nichž je přítomná tvá láska,
která proměňuje svět.
Amen
(Benedikt XVI.)


Ustavičně na Tebe zapomínám,
i když jsi mi stále nablízku.
Toužím po starostí a lásce,
ač od vždycky mám to všecko.
Pán Bůh mi dál Tebe v daře,
abys mi byl světlem na cestě,
abys mě zpevnil – kdy sloužím,
abys upozorňoval – když škodím,
napovídal – když bloudím
a žertoval – když si stěžuji.
Vím, jak hodně máš starosti,
odkud Ti Bůh dál člověka.
Promiň, že Tě nepoznávám,
že nevidím – ač se dívám,
že neslyším – ač naslouchám,
že necítím – ačkoliv pláču…
Vím, že Tě to neleká,
neznechucuje – no tak co,
jsi pro to, abys mě miloval,
tedy miluješ mně a je to.

Prosba o umění malých kroků

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas. Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak neproklouznul životem a své dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a vrcholy a abych si našel alespoň tu a tam čas pro zážitek krásy a umění.

Utvrzuj mě v tom, že snít o minulosti nebo budoucnosti mi nepomůže. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je mi nejblíže, pomoz mi brát právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.

Chraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy i zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme.

Připomínej mi, že city se často stavějí proti rozumu. Pošli mi v pravé chvíli někoho, kdo má odvahu říct mi pravdu s láskou. Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky – přátelské echo, a alespoň tu a tam náznak, že jsem v něčem užitečný.

Vím, že hodně problémů se neřeší konáním; pomoz mi, abych dokázal čekat. Ať vždy nechám Tebe a ostatní domluvit. Vždyť to nejdůležitější si člověk neříká sám, to nejdůležitější mu bývá sděleno.

Ty víš jak moc potřebujeme přátelství. Dej, abych dorostl do této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejvzácnější záležitosti života. Vnukni mi správnou chvíli a správné místo, kde můžu zanechat balíček dobra, slovami nebo bez slov.

Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si přeju, ale to co potřebuji.

Nauč mě umění malých kroků.

(Antoine de Saint-Exupery )

Novoroční modlitba

Chválíme Te dobrotivý Pane za nový rok, ve kterém smíme žít.
Chválíme Tě za všechno dobré a krásné, co máš pro nás připravené.
Toužíme přijmout každou Tvou milost a vykonat všechno dobro, které s tvojí pomocí vykonat můžeme.
Prosíme, požehnej nám. Požehnej svou láskou každý den, každé setkání, veď naše rozhodnutí, aby se uskutečňovaly jen Tvé záměry v našem životě, v naší farnosti, arcidiecézi i v celém našem národě. Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System