Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Mše sv. pohřební
|Pro pozůstalé
Menu:
Počítadlo

Mše svaté pohřební

                                    2017

                                                               sloužená 
 
              + Jiřího Milara           † 14. dubna 2016
- od rodiny Pelcovy                               31. prosinec 2016
- od rodiny Štolpovi                                4. leden 2017
- od Karla Lužného                                3. únor
- od rodiny Koňaříkovi                            1. dubna
- od Markéty Klemsové                          2. červenec
- od manželů Strouhalových                  15. srpna
- od Marka Holubáře                               7. červenec
- od rodiny Snášelovi z Laškova             2. září
- od Mariánek                                          7. srpna
- od rodiny Brančikovy a Papouškovy     12. září
- od rodiny Brančíkovy a Papouškovy      1. říjen
- od rodiny Brančíkovy a Papouškovy     22. říjen
- od rodiny Dočkalové a Křížkové              3. listopad
 
 
    + Petra Skládala                  † 13. července 2016
- od manželky s dcerou                          6. leden 2017
- od sestry Květy s rodinou                     5. únor
- od sestry Květy s rodinou                    20. březen
- od Vojtěcha Štolpy s rodinou                 3. června
- od manželů Strouhalových                  16. července
- od Milana Hrazdila                                 1. září
- od Zdeňka Ringla                                 28. září
- od bývalých spolužáků                           7. říjen
- od Aleny a Jana Koňaříkovy                20. prosince
 
  + Michaelu Rajtrovou             † 2. února 2017
/za živou a + rod. Rajtrovou a Sajtlerovou/                
- od Pavla Spáčila s rodinou                    21. února
- od Pavla Spáčila s rodinou                    28. bezna
- od rod. Dopitovi                                       9. května
- od rod. Langovi                                       2. června
- od Pavla Tichého s rodinou                   22. srpna
 
 + Jindřicha Smékala                  † 6. března 2017
- od manželky Marie                                31. květen
- od syna Jendy                                       25. červen
- od syna Zdeňka s rodinou                     23. srpna
- od dcery Evy s rodinou                            4. říjen
- od švagrové Ludmily                              22. listopad
- od Dany Strouhalové                             26. prosince
- od Marka Holubáře
- od Karla Lužného
- od manželky Marie
 
+ Josefa Trnku                           † 15. března 2017
- od rodiny Dedkové                                    1. května
- od rodiny Komárkové z Kandie               12. května
- od rodiny Urbanové z Kandie                  19. května
- od rodiny Spáčilovy                                 29. květen
- od rodiny Spáčilovy                                 25. červen
- od rodiny Snášelovy                                25. červenec
- od rodiny Ševčíkovy                                20. srpna
- od Miroslava Matouška s manželkou      19. září
- od Jiřího Vychodila s manželko                 6. říjen
- od Jiřího Vychodila s manželkou               3. listopad
- od rodiny Smékalovi z Laškova
- od rodiny Jurníkovy
- od rodiny Pavla Tichého
- od rodiny Slavka Konečného
- od rodiny Markové  z Laškova
- od ministrantů
- od Zdeny Pěčkové
- od rodiny Aloise Vychodila
 
+ Františku Vychodilovou                  † 29. dubna 2017
- od manžela                                          22. květen 
- od manžela                                          15. června
- od syna s rodinou                                  6. srpna
- od syna s rodinou                                 26. září
- od Marii Kopečné z Čech pod Kos.      29. červen
- od Stanislavy Greplové z Čech p.Kos. 20. červenec
- od rod. Slavka Konečného                   10. října
- od rod. Spáčilovi                                   14. prosince
- od růže růžancové sv. Antonína
- od Kamila Dopity
- od rod. Aloise Vychodila                       10. červenec
- od rod. Aloise Vychodila
- od rod. Kořenkové
- od rod. Koňaříkovi
- od rod. Markové
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Jurníkovi
- od Zdeny Pěčkové
- od rod. Dopitovi
- od rod. Dopitovi
- od rod. Snášelovy
- od rod. Komárkovy
- od Jana Havelky z Čech pod Kos.        24. srpna

 

+ Marii Janečkovou                                † 12. května 2017
- od Stanislavy Greplové                     15. červen
- od Jana Havelky                                 5. červenec
- od rod. Dorazilové                             13. srpna
 
+ Aloise Strouhala                           † 2. června 2017
- od manželky                                       5. červenec
- od manželky                                     17. červenec
- od manželky                                     24. červenec
- od manželky                                     12. října
- od manželky                                     23. listopadu
- od manželky                                     21. prosince
- od manželky
- od manželky
- od manželky
- od manželky
- od syna Miloslava s rodinou              4. listopad
- od dcery Lenky s rodinou
- od dcery Jany s rodinou
- od dcery Jany s rodinou
- od vnuka Marka
- od vnučky Veroniky s Michalem, Matyáškem a Šimonkem
- od ministrantů                                     1. srpna
- od Mariánek                                        2. srpna
- od rod. Pelcovy
- od Markéty Klemsové
- od rod. Štolpovy
- od rod. Smékalovi z Laškova
- od rod. Sedláčkové a Ošťádalové
- od Milerové
- od Lidy ševčíkové
- od Vlaďky Klváčkové
- od rod. Dočkalové
- od rod. Spáčiloví
- od rod. Koňaříkové
- od rod. Markovi
- od Tomáše Snášela
- od rod. Snášelovy
- od M. Benešové a J.Greplové
- od Marie Zapletalové
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Jurníkové
- od rod. Brančíkovi a Papouškovi
 
+ Jaroslava Mlčocha                          † 6. června 2017
- od Jiřího Vychodila                               11. srpna
- od rodiny Aloise Vychodila                   23. září
- od rodiny Dopitovy
- od rodiny Pavla Tichého
- od rodiny Jurníkovy
 
+ Ludmílu Sedláčkovou                          † 17. července 2017
- od Slavka Konečného s rodinou           26. srpna 
- od rodiny Markovi                                  28. září
- od rodiny Smékalové z Laškova
- od rodiny Pavla Tichého
- od rodiny Jurníkové
- od rodiny Komárkové
- od rodiny Trnkové a Běhaloví
- od paní Pěčkové
- od JIřího Vychodila
- od rodiny Ševčíkovy
- od rodiny Snášelovy
- od rodiny Štolpové
- od rodiny Aloise Vychodila
- od rodiny Spáčilovy
- od členů živé růže sv. Jana Vianneye
 
+ Jaroslava Bílého                                    † 13. řijna 2017
- od laškovské scholy                              31. prosinec
- od přemyslovické scholy
- od varhaníků
- od rod. Brančíkovi a Papouškovi
- od rod. Štolpovi
- od rod. Koňaříkovi
- od rod. Dočkalové
- od Marie Milarové
- od Marka Holubáře
- od Mariánek
- od rod. Smékalovi
- od rod. Ševčíkovi
- od rod. Jurníkovy
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Slavka Konečného
- od rod. Snášelovy
- od Tomáše Snášela
- od rod. Sedláčkové a Ošťádalové
- od rod. Markovi
- od rod. Markovi
- od rod. Pelcovi
- od Dany Strouhalové
- od manželky Marie
- od dcery Ludmily
- od vnučky Jany s rodinou
- od vnučky Marcely
- od vnučky Ireny s rodinou
- od vnuka Honzy s rodinou
 
+ Mojmíra Šoustala                                    † 18. řijna 2017
- od rodiny Snášelovy
- od rodiny Spáčilovy
- od Zdeńky Pěčkové
- od rodiny Markovi
Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

Modlitba měsíce

Modlitba k Andělovi pokoje

Anděle pokoji,
zachraň mne v potřebě,
nauč jak sohlasit
se světem
a s sebou…
se slabostí,
s malostí,
s údolími stínu,
se spravedlivým hněvem,
s námahou odpuštění…
Prosím, chyť za rukáv,
hrnu se, abych splatil
stejnou minci,
přidal s nádavkem
ještě par třísek,
zlostí na roznícení,
ďáblu na oharek.
Snadněji mluvit: „Dobrem
je třeba překonávat zlo“,“
než hořčičné zrnko
ze všedního chleba
vylouskat, i když bolí,
nebo´t všechno „živě“…
Buď na moje rány
kojící olivou.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System