Farnost
Laškov

Nanebevzetí Panny Marie

Menu:
Počítadlo

1. neděle adventní

 

·

        

·         Čtvrtková adorace bude v Laškově po mši sv. O vedení prosím II. růžencovou růži.

 

·         Farní adventní duchovní obnova proběhne v sobotu 15. 12. Povede ji P. Radim Kuchař, školní kaplan Stojanova gymnázia Velehrad. Podrobný program na plakátku. Kdy by měl zájem o oběd (guláš) zapište se, prosím, do středy na stolku vzadu za lavicemi.

 

·         Příprava biřmovanců příští neděli nebude. Pokud mohou, ať se účastní farní duchovní obnovy.

 

·         Příští neděli, tj. 16. 12., bude ve farní klubovně v 15 hod. setkání I. růžencové růže.

 

·         Vzadu na stolku je poselství nemocným z arcibiskupství. Vezměte je těm, prosím, těm, kdo už se k nám do kostela nedostanou. Také je ode mne pozdravujte a nabídněte jim možnost mé návštěvy se sv. přijímáním a možností svaté zpovědi.

 

·         Adventní aktivita pro děti – „Narozeninový dar pro Ježíška“. V dnešním evangeliu jsme slyšely slova Jana Křtitele. Mluví o tom, jak je třeba připravit se na příchod Pána Ježíše. K tomu, aby člověk poznal Pána Ježíše, musí mít čisté srdce. Sám Ježíš říká: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. (Mt 5,8) Tento týden naplníme náš dárek pro Ježíše diamanty, aby i naše srdce zářila čistotou, jako krásný diamant. Každý diamant má na sobě úkol - po jeho splnění ho vystřihnout a dát doma do krabičky.

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Do Božích věcí lidský zrak nevidí, ale zato o nich může mnoho vytušit lidské srdce: nemá problém důvěřovat lásce. A od lásky očekáváme jen ta nejradostnější překvapení. (P. Petr Vrbacký)

Modlitba měsíce

Adventní modlitba

Přijď, Pane Ježíši,
Ty, kterého národy očekávají,
a potěš nás svou blízkostí.
Přijď Ty, lesku Boží nádhery,
Ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den
a dej světlo našim očím.

(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)


Modlitba k Andělovi oddechu

Anděle oddechu
přileť beze spěchu,
křídlem mne obejmi.
Rozbíhané myšlenky
posbírej nad ránem,
ať bude jako v Narnie.
Vrať srdcí ticho,
pomoz v něm zaslechnout
Boha píseň odvěkou.
Ať opravdový Aslan,
bez kožišiny a hřívy,
upřeně se zadívá do věčností,
a zemi udýchanou,
smutnou, roztřesenou,
přitulí k sobě,
veškerou bolest utiší,
a strach uklidní
ve svém nebi.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System