Farnost
Laškov

Menu:
Počítadlo

Neděle Božího milosrdenství

·   Podle usnesení Vlády ČR je povolený počet osob na bohoslužbách 10% kapacity kostela. V Laškově na mše sv. – zápisové archy

·        Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při posledních sbírkách:  Postní almužna, na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě a na kněžský seminář 3.920 Kč.

·        V neděli v 15 hod. bude v Laškově pobožnost k Božímu Milosrdenství. Bude přenášena on-line. V neděli je také poslední možnost přihlásit děti na farní tábor.

·        Ve čtvrtek je v Laškově adorační den. Zastupujeme při něm v modlitbě díků, chval, proseb a smíru před Pánem Ježíšem celou naši arcidiecézi. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 8 do 19 hod. Prosím o zapsání na adorační službu.

·        V pátek bude online spolčo pro mládež starší 13 let. Začátek ve 20 hod. Před tím v 19:30 hod. modlitba růžence.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Ovládej nestřídmost, dřív než ovládne tebe. (Tomáš kardinál Špidlík SJ)


Modlitba měsíce

Přijď mi s pomocí,
anděle moudrostí,
zachraň, když neklid
je hostem mého srdce,
když vlastní hloupost
učí mně pokoře,
a v koutech děsí
bezradností můry.
Přileť a posviť
na mou bídnou cestu,
ať vím, že bez Boha
nemůžu udělat nic
dobrého a smysluplného.
Přidej mi moudrostí,
neboť mám ji málo…

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System