Farnost
Laškov

Menu:
Počítadlo

1. neděle adventní

·        Současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě bylo 20 účastníků.

o   Možnost přijmout svaté přijímání je:

§  ve všední cca. půl hodiny po začátku mše sv.

§  v neděli cca. 45 minut po začátku mše sv.

o   Možnost vykonat svatou zpověď je:

§  ve všední půl hodiny před začátkem mše sv.

 

·        Ve všední dny budou v Laškově rorátní mše sv. Proto mše sv. budou mše sv. v Čechách a Přemyslovicích až v 18:30 hod.

·        V úterý po mši sv. (cca. v 18:30) bude v Laškově bohoslužba pro čtvrťáky, kteří se připravují na 1. svaté přijímání.

·        Čtvrteční adorace bude v Čechách po mši sv.

·        V sobotu v 7:30 hod. bude v Přemyslovicích pobožnost první soboty.

·        Na farních internetových stránkách je odkaz „Aktivita pro děti“. Vždy v  pondělí se objeví text o některém ze svatých, ve čtvrtek s tím související kvíz, který je možné do neděle vyplnit. Získané body se budou dětem sčítat a mohou se pak těšit na zajímavou odměnu.

·        Během tohoto týdne mi, prosím, v sakristii či telefonicky nahlaste nemocné, kteří by stáli o návštěvu (svatá zpověď, svaté přijímání) před Vánocemi. Jedná se i o ty, ke kterým chodím za normálních okolností pravidelně na první pátek.

·        Za současné situace neprobíhají sbírky na opravy a provoz kostela. Nabízí se možnost poslat finanční dar převodem na účet farnosti. Číslo účtu farnosti Laškov: 188943245/0300. Číslo účtu farnosti Přemyslovice: 188942787/0300. Číslo účtu farnosti Čechy: 190712067/0300.

 

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pán Bůh je činný, ale musíme být činní i my a nejenom pasivně spoléhat na prozřetelnost. (P. Jean Pierre de Caussade SJ)


Modlitba měsíce
Vánoční modlitba

Pane Ježíši Kriste,
který ses narodil v Betlémě,
přijď mezi nás!
Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.
Dej ať se já i my všichni
staneme živoucími osobami,
v nichž je přítomná tvá láska,
která proměňuje svět.
Amen
(Benedikt XVI.)


Modlitba k Andělovi oddechu

Anděle oddechu
přileť beze spěchu,
křídlem mne obejmi.
Rozbíhané myšlenky
posbírej nad ránem,
ať bude jako v Narnie.
Vrať srdcí ticho,
pomoz v něm zaslechnout
Boha píseň odvěkou.
Ať opravdový Aslan,
bez kožišiny a hřívy,
upřeně se zadívá do věčností,
a zemi udýchanou,
smutnou, roztřesenou,
přitulí k sobě,
veškerou bolest utiší,
a strach uklidní
ve svém nebi.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System